На головну сторінку сайту


Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси:

Суть фінансів, їх функції і роль. Історичні та економічні передумови виникнення фінансів. Загальна теорія фінансів: ретроспективний огляд проблеми. Фінанси як економічна категорія. Функції фінансів. Принципи та роль фінансів у ринковій економіці. Фінансова система. Зміст поняття "фінансова система", принципи щодо її організації. Будова фінансової системи України. Проблемні питання становлення і розвитку фінансової системи України. Фінансова політика та механізм її реалізації. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави. Фінансова політика на різних історичних етапах та її особливості в умовах переходу України до ринкових відносин. Фінансовий механізм та його роль...

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 206 с.

ВАЛИЦКАЯ Алиса Петровна (р. 1936)

- д-р философских наук (1988), профессор (1990), член-корреспондент РАО (1992; Отделение философии образования и теоретической педагогики), зав. кафедрой РГПУ им. А.И. Герцена.