На головну сторінку сайту

Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Архіпов, В. А. Русавська - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 342 с.

Скачати книгу
"Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства"

Відскановані сторінки книги
"Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства"

Книга представлена у форматі *.doc для Microsoft Word.

Відскановані сторінки книги для максимального зменшення розміру файлів представлені у форматі *.djvu. Для їх перегляду можна скористатися програмою WinDjView. Декодувати *.djvu у звичайні графічні формати можна за допомогою програми DjVu Small

Якщо Ви не дуже дружите з комп'ютером і Вам складно самостійно завантажити архів з книгою і розархівувати його, ввівши отриманий від нас пароль - телефонуйте, і ми докладно розповімо Вам, що і як робити, а якщо наші поради Вам не допоможуть, ми можемо просто вислати куплену Вами книгу без жодних паролів і архівів по електронній пошті.

Архіви з книгою під паролем. Вартість пароля - 25 грн. Для отримання пароля зв'яжіться з нами за телефоном:

  (098) 636-74-58 (Київстар)

і повідомте номер цієї книги - 785. Після цього перекажіть 25 грн. на мобільний рахунок цього телефону, і протягом 2-3 хвилин ми відправимо Вам SMS з паролем (якщо після оплати зателефонуєте - пароль просто продиктуємо).

Порядок переказу грошей в Київстар

Інші способи оплати: через Приват24, платіжні термінали та сервіси інтернет-платежів

Наші гарантії

При виникненні запитань або сумнівів - телефонуйте нам або пишіть на e-mail librariu@gmail.com

Відносно авторських прав
Інформація для авторів та правовласників

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Практика показує, що абсолютно нереально розшукати всіх правовласників для отримання згоди на всі розміщені на сайті матеріали, але ми готові у найкоротші терміни прибрати з відкритого доступу матеріали у разі отримання обґрунтованих вимог законних правовласників. Всі претензії приймаються за адресою: librariu@gmail.com. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.

© 2009-2019  librarium.onlinewebshop.net

 

Случайные термины:

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - степень соответствия профессионального образования текущим и перспективным задачам социально-экономического развития общества, т. е. нас...
ОБРАЩЕНИЕ К ЧУВСТВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ - метод педагогического воздействия, опирающийся на присущее людям естественное стремление к честности, равенству, товариществу. Чувство сп...
ПРИМЕНЕНИЕ знаний, умений и навыков - важнейшее условие подготовки учащихся к жизни, путь установления связи теории с практикой в уч.-воспитат. работе. П. стимулирует уч. дея...
Психофизиологическая совместимость - оптимальное соответствие физических и психических особенностей членов воинского коллектива, определяющее эффективность его деятельност...
НУРМИНСКИЙ Сергей Андреевич (1839-1915) - деятель народного образования, просветитель марийского народа, литератор, этнограф. Окончил Казанскую духовную академию (1864...
БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873-1924) - поэт, критик, литературовед. В 1917-19 возглавлял комитет по регистрации печати, зав. отделом научных библиотек и литературны...
КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА - денежная компенсация морального урона лицу, понесшему моральный ущерб, со стороны лица, нанесшего ущерб. В гражданском праве РФ один из с...
Саморазвивающаяся личность - это личность, склонная и способная к инициативному самообучению, самообразованию, самовоспитанию и самоуправлению. В основе саморазвития...
СТРАТЕГИИ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ - наиболее общий план действия педагога по развитию у ребенка способности выявить противоречие между достаточными и необходимыми для реш...
Жизненная позиция личности - наиболее важные идеи, выражающие отношение личности к различным жизненным реалиям, которыми добровольно руководствуется человек в своей...
Шеррингтон сэр Чарльз Скотт - (27.11.1857 - 4.3.1952) - английский физиолог и психофизиолог. В 1885 г. окончил Кембриджский университет. Образование получил в Кембрид...
МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ - условное название обширной совокупности экономических форм и методов побуждения людей, основанных на использовании материальной заинтере...
БЕЦКОЙ Иван Иванович (1704-1795) - государственный и общественный деятель. Учился в Копенгагене в кадетском корпусе. В 40-х гг. служил в С.-Петербурге в Коллеги...
Групповая оценка личности - (экспертная оценка личности) - метод исследования личностных качеств и поведения конкретных людей, основанный на оценках, даваемых их зн...
КОМПЕНСАЦИЯ ПСИХИЧЕСКАЯ - (от лат. compensare - уравновешивать, возмещать) - 1) возмещение недостаточно развитых качеств личности др., более совершенными, что спос...
ЩЕТИНИН Михаил Петрович - (р. 6.10.1944, с. Новый Бирюзяк, Дагестан), педагог-экспериментатор, акад. РАО (1992). На пед. работе с 1966. В 1973 окончил Саратовский...
Формирующий эксперимент - применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия ис...
Шарль Луи Монтескье - (1689-1755) Ш. Л. Монтескье в "Духе законов" (1748) предложил заменить сословную школу системой демократического национального образова...
Педагогические чтения - форма общения работника образования, имеющая целью обобщение и распространение передового опыта. На педагогических чтениях заслушиваются...
Педагогический процесс - динамическая система, систем образующим фактором которой является педагогическая цель, я общим качеством - взаимодействие педагога и у...
Визуальная грамотность - ( лат. - зрительная) - в прямом смысле -зрительная грамотность или грамотность зрителя. Основана на идее значимости зрительного восприят...