На головну сторінку сайту


Фінансовий менеджмент / А. М. Поддєрьогін:

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту. Організація фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні. Управління грошовими потоками. Грошові потоки як об'єкт фінансового менеджменту. Поняття грошового потоку. Класифікація грошових потоків суб'єкта господарювання. Структурування грошових потоків за видами діяльності. Інструментарій управління грошовими потоками...

Петрик О.І., Валецький Ю.М. Валеологія: Курс лекцій. - Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 111 с.

ПЕХЛЕЦКИЙ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ (1938-2001)

- доктор педагогических наук, профессор Пермского государственного педагогического университета. Труды по профессиональной математической и педагогической подготовке специалистов в вузах. (Проблемы вузовской педагогической и математической подготовки специалиста. - Пермь, 2004. -29) Пехлецкий