На головну сторінку сайту


Політична економія / За ред. Ніколенко Ю. В:

Політична економія в системі економічних наук. Поняття економіки та виробничих відносин. Політична економія в системі економічних наук. Методи економічного аналізу. Економіка позитивна і економіка нормативна. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки. Зародження економічної думки. Формування політичної економії як науки. Основні напрями сучасної економічної думки. Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства. Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фактори суспільного виробництва. Економічні відносини власності. Поняття власності. Типи, форми і види власності. Відносини власності у змішаній економічній системі...

Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. Видання друге, виправлене й доповнене. - К.: Генеза, 1996. - 370 с.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

область психологии, изучающая психологические закономерности обучения и воспитания человека, а также психологические аспекты деятельности педагога и особенности учебно-воспитательной работы с аномальными детьми.