На головну сторінку сайту


Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз:

Стратеги паблік рилейіішз. Основні поняття паблік рилейшнз. Основні процеси паблік рилейнгаз. Просування корпоративного іміджу. Прес-реліз. Презентація. Політичні паблік рилейшнз. Урядові паблік рилейшнз. "Філософія" урядових ПР. Конкретні завдання в рамках урядових ПР і шляхи розв'язання подібних завдань на Заході. Принципи комунікації, що лежать в основі урядових ПР. Історичні паралелі. Фінансові паблік рилейшжз. Кризові паблік рилейшнз. Паблік рилейшнз для бізнесу. Паблік рилейшнз силових структур і спецслужб. Паблік рилейшнз для атомних станцій. Катастрофи в минулому і сьогодні. Стереотипи в структурі громадської думки. Плюси/мінуси нинішньої політики в галузі ПР. Слабкі місця в інформуванні...

Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. Історія світової культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. - К.: Кондор, 2006. - 404 с.

Образовательные учреждения

основное звено системы непрерывного образования, учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т. е. реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. Принципы функционирования образовательного учреждения - гуманизм, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; свободное развитие личности; общедоступность; адаптивность системы образования по отношению к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; светский характер; демократизм, свобода и плюрализм в образовании.