На головну сторінку сайту


Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн:

Загальна характеристика фінансових систем зарубіжних країн. Поняття, класифікація і склад фінансових систем. Поняття і підходи до визначення фінансової системи. Структурна будова і класифікація фінансових систем зарубіжних країн. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в зарубіжних країнах. Керування фінансами в зарубіжних країнах. Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація. Структура доходів і витрат державного бюджету. Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах. Організація казначейської системи виконання бюджету...

Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): Монографія. - К.: КНЕУ, 2000. - 154 с.

ОБОБЩЕННОЕ ЧУВСТВО НОВОГО

интеллектуальное чувство, выражающееся в постоянном поиске и борьбе за новое, прогрессивное как в области познания, так и в практической деятельности. Это чувство связано с потребностью в получении любой новой информации, с потребностью в "когнитивной гармонии", т. е. чтобы в новом, неизвестном отыскать знакомое, привычное.