На головну сторінку сайту


Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку:

Бухгалтерський облік: періоди розвитку. Періодизація, розвитку бухгалтерського обліку в обліковій літературі. Зародження обліку та контролю в різних країнах світу. Облікове мистецтво раннього Середньовіччя. Початок наукової розробки бухгалтерського обліку. Формування бухгалтерського обліку як науки (кін. ХІХ - поч. ХХ ст. Відродження рахівництва: загальні тенденції розвитку. Новий етап розвитку бухгалтерської науки в Італії. Внесок французьких вчених в розвиток бухгалтерського обліку. Німецькомовні країни: процедурний аспект обліку. Розвиток обліку в англомовних країнах. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії до 1917 р. Зародження обліку в Росії. Становлення бухгалтерського обліку в ХVII ст...

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.

НОВИКОВ Александр Михайлович (р. 1941)

- д-р педагогических наук (1990), профессор (1991), д.ч. РАО (1996; Отделение базового профессионального образования; академик-секретарь). См. также Российская академия образования (РАО)