На головну сторінку сайту


Економіка підприємства / За ред. А. В. Калини:

Економічна реформа в Україні на рівні підприємства. Цілі та принципи економічного реформування підприємництва. Нове економічне законодавство 2000-2004 рр. Нормативно-правове забезпечення підприємництва. Політика державного регулювання економіки та підприємництва. Державне регулювання малого та середнього бізнесу. Етапи і стратегія формування державної політики підтримки підприємництва. Підприємство як основна ланка ринкової економіки. Поняття підприємства, його роль в ринковій економіці і умови ефективної роботи. Складові ланки підприємства та їх взаємодія. Види підприємств. Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Макросередовище функціонування підприємства. Мікросередовище функціонування підприємства...

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Основи філософських знань: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с.

МЫШЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

определенное видение и понимание учителем ученика, самого себя, окружающего мира, выступающее основанием для вычленения и решения задач в педагогическом взаимодействии.