На головну сторінку сайту


Колодко, Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн:

Постсоціалістичний капіталізм. Глобалізація та постсоціалістична трансформація. Від фінікійців до Інтернету. Велика трансформаційна депресія. Круті стежки спаду і зростання виробництва. Трансформація та надолужування відставання в економічному розвитку. Нові шанси, нові загрози. Регіоналізм: безпечний двигун глобалізації. Світовий ринок без світового уряду. Пасивні сценарії та активна політика у XXI сторіччі. Висновки для економічної політики. Економічні цикли у вибраних країнах Центральної та Східної Європи і Співдружності Незалежних Держав у 1950 - 2005 роках...

Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: Підручник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 232 с.

Класс многопрофильной школы

единица организации учета движения контингента учащихся, также может использоваться как единица организации социальной и воспитательной работы со старшеклассниками. (Организационная модель образовательного процесса, основанного на выборе и реализации учащимся образовательной траектории, предусматривает замещение класса как единицы организации образовательного процесса группой сменного состава, в т.ч. разновозрастной или сетевой (межшкольной)).