На головну сторінку сайту


Бек В.Л. Теорія статистики:

Предмет і метод статистики. Загальне уявлення про статистику і відомості з її історії. Предмет статистики. Основні категорії статистики. Загальні поняття про статистичну методологію. Організація і завдання статистики. Статистичне спостереження. Поняття про статистичне спостереження. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Організаційні питання статистичного спостереження. Форми статистичного спостереження. Види та способи спостереження. Помилки спостереження та способи їх виправлення. Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Статистичні таблиці і графіки. Поняття про статистичне зведення. Види зведення. Статистичне групування. Види групування...

Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. дослідж.) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. - К. : МАУП, 2005. - 492 с.

ЯНОВСКИЙ Кирилл Петрович

(1822-1902)   - учёный и педагог, почетный член Петербургской АН (1891) и АХ России. С 1843 преподавал математику в различных учебных заведениях; в 1878- 1900 попечитель Кавказского учебного округа. Под руководством Я. подготовлен "Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа" (в. 1- 21, 1884-96) - научное исследование по географии, естествознанию, этнографии, археологии и лингвистике. Способствовал расширению сети школ на Кавказе.