На головну сторінку сайту


Корпоративна культура / За ред. Г.Л. Хаєта:

Мотивація і цінності людини. Сутність корпоративної культури. Основні поняття. Структура корпоративної культури. Взаємозв'язок корпоративної культури з іншими факторами. Питання теорії мотивації. Особистісні теорії мотивації - теоретичний аспект питання про цінності людини. Високі цінності людини і пошук сенсу життя. Мотивація як процес у певному середовищі й ситуації. Структура мотиваційної сфери людини. Трудова типологія. Цінності людини за даними анкетних опитувань і тестів. Методика вивчення цінностей людини. Показники, які використовуються. Значимість різних життєвих цінностей. Трудові цінності та їх залежність від різних факторів. Трудові типи і трудові портрети. Принципи корпоративної культури...

Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 397 с.

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

исследовательский и образовательный центр в составе Российской Академии образования, изучающий историю и современное состояние образования взрослых, а также комплекс проблем, связанных с его функционированием и развитием. В институте проводятся социально-экономические, педагогические и психологические исследования, осуществляется практическая образовательная деятельность с различными категориями взрослых.