На головну сторінку сайту


Інноваційний менеджмент:

Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку. Становлення та розвиток теорії інновацій. Місце та роль інновацій у системі господарювання. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. Інноваційний менеджмент у системі управління організацією. Суть і завдання інноваційного менеджменту. Сутність сфери інноваційної діяльності. Система класифікації інновацій. Життєвий цикл інновацій. Управління інноваційної діяльністю підприємства. Сутність та складові елементи інноваційної політики підприємства. Планування інновацій. Розроблення інноваційної стратегії. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. Методи управління вибором інноваційних стратегій. Організація інновацій...

Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

институциональная аккредитация

оценка деятельности организации образования по качественному представлению образовательных программ в соответствии с заявленным статусом;