На головну сторінку сайту


Кочетков В.М., Омельченко О.В. Основи аналізу діяльності комерційного банку:

Теоретичні засади аналізу банківської діяльності. Поняття, знання і види аналізу банківської діяльності. Предмет, зміст і методичні принципи аналізу банківської діяльності. Методика аналізу банківської діяльності і джерела аналітичної інформації. Методичні основи аналізу банківської діяльності. Методичні основи аналізу власних і залучених коштів банку. Методичні основи аналізу активів банку. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості банку. Методичні основи аналізу ліквідності і платоспроможності банку. Узагальнена оцінка фінансового стану комерційних банків на основі системи CAMEL. Загальні положення. Аналіз капіталу банку. Аналіз якості активів банку...

Сало Я. М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. - Львів: Афіша - 2005. - 336 с.

Информация вторичная

полученная в ходе исследования (менее ценна и объективна, отражает взгляд исследователя на изучаемое явление), - составленная на основе первичной (см.) и являющаяся более обобщенной (средства фиксации: диссертации и их авторефераты, монографии, статьи, выступления и их тезисы, научные сборники, отчеты, дипломные и курсовые проекты, рефераты научных работ).