На головну сторінку сайту

Жорняк Т.С. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Донецьк: ДонУЕП, 2009 - 72 с.

Скачати книгу
"Жорняк Т.С. Вища освіта України і Болонський процес"

Книга представлена у форматі *.doc для Microsoft Word.

Якщо Ви не дуже дружите з комп'ютером і Вам складно самостійно завантажити архів з книгою і розархівувати його, ввівши отриманий від нас пароль - телефонуйте, і ми докладно розповімо Вам, що і як робити, а якщо наші поради Вам не допоможуть, ми можемо просто вислати куплену Вами книгу без жодних паролів і архівів по електронній пошті.

Архів з книгою під паролем. Вартість пароля - 25 грн. Для отримання пароля зв'яжіться з нами за телефоном:

  (098) 636-74-58 (Київстар)

і повідомте номер цієї книги - 799. Після цього перекажіть 25 грн. на мобільний рахунок цього телефону, і протягом 2-3 хвилин ми відправимо Вам SMS з паролем (якщо після оплати зателефонуєте - пароль просто продиктуємо).

Порядок переказу грошей в Київстар

Інші способи оплати: через Приват24, платіжні термінали та сервіси інтернет-платежів

Наші гарантії

При виникненні запитань або сумнівів - телефонуйте нам або пишіть на e-mail librariu@gmail.com

Відносно авторських прав
Інформація для авторів та правовласників

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Практика показує, що абсолютно нереально розшукати всіх правовласників для отримання згоди на всі розміщені на сайті матеріали, але ми готові у найкоротші терміни прибрати з відкритого доступу матеріали у разі отримання обґрунтованих вимог законних правовласників. Всі претензії приймаються за адресою: librariu@gmail.com. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.

© 2009-2019  librarium.onlinewebshop.net

 

Случайные термины:

Историко-культурная типология педагогики - Поскольку процессы воспитания и обучения были присущи уже первобытному обществу, то и по отношению к периодам, предшествовавшим появлени...
Социализация учителя профессиональная - процесс вхождения учителя в профессиональную среду, усвоение им пед. опыта, овладение стандартами и ценностями пед. сообщества, активной...
Активизация творческой деятельности - (лат. - усиление, ускорение) - целенаправленное создание условий для проявления творческого потенциала личности в каком-либо виде деятел...
ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий Васильевич - (1881 - 1962) - православный педагог, психолог, богослов, философ, в 1919 г. вынужденный покинуть страну. Основные работы: "Принцип индивид...
ЭНЦИКЛОПЕДИИ детские и юношеские - дет. книги, предназначенный для чтения, самообразования и воспитания детей, подростков и юношества. В занимательной науч.-популярной фор...
АДЕКВАТНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ - соответствие системы образования требованиям современного общества и тенденциям его развития. В динамично развивающемся обществе решающе...
Задачи научно-исследовательские - направлены на организацию самой исследовательской деятельности. Их решение предполагает свободное владение методологией науки. Данный ти...
МАЙМАН Роберт Робертович (1929-1994) - профессор, внес вклад в создание методической школы на Сахалине. Его труды по методике преподавания литературы включают в себ...
ИСОКРАТ (ISOKRATES) (436-338 до н.э.) - древнегреческий оратор, педагог, моралист и политический мыслитель. Был слушателем Сократа. Ок. 390 открыл в Афинах школу кра...
Гностические функции педагога - (гр. - знаниевые) - это познавательные функции, обращенные к постоянному изучению учащихся - их познавательной и духовной сфер, мотивов...
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 1. отрасль высшего образования, система подготовки специалистов-психологов для научной и практической деятельности в различных отраслях...
Общекультурные компетенции (ОК) - Под общекультурной компетентностью (ОКК) личности следует понимать совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, позв...
ОДНОКЛАССНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА - в России 19 - начале 20 вв. учебные заведения, дававшие элементарное образование. Проект создания О.н.у. был разработан в док...
фасилитацияПедагогическая - усиление продуктивности образова­ния (обучения, воспитания) и развитие субъектов профессионально-педагогического процесса за счет особо...
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - : 1) В широком смысле философское учение о природе и сущности человека, его происхождении и смысле жизни, о закономерностях его бытия. Ор...
ЭКСПЕРИМЕНТА ВОЗМОЖНОСТИ - способность педагогического эксперимента 1) устанавливать характер связей между различными компонентами педагогического процесса; 2) про...
Толмен Эдвард Чейс - (14.04.1886 - 19.11.1959, Беркли) - американский психолог, создатель "когнитивного" направления необихевиоризма. Автор программной книги...
Среда (среда жизнедеятельности) - окружающие человека социально-бытовые условия, обстановка, а также люди, связанные с человеком общностью этих условий. (1)...
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ - 1) совокупность измерений, на основании которых судят о результатах эксперимента; 2) множество элементов, объединенных общей характер...
Принцип демократизации - это идея о предоставлении участникам педагогического процесса определенных свобод для саморазвития, саморегу­ляции, самоопределения. При...
Принцип счастья жизни - жизнеобеспечивающий принцип, реализация которого обеспечивает хотение человека жить и действовать. Идеи принципа состоят в том, чтобы по...