На головну сторінку сайту


Цільове управління підприємством:

Теоретичні основи цільового управління підприємством. Цілі та завдання дисципліни. Цільові способи в системі управління підприємством. Значення та роль цільових способів управління. Роль менеджера в досягненні кінцевих результатів. Цілі діяльності: вимоги, стратегія, побудова. Загальні та конкретні цілі діяльності. Вимоги до формулювання цілей. Формування стратегічних, тактичних і операційних цілей. Побудова " дерева проблем " і " дерева цілей ". Цільові способи управління та діагностування проблем. Методи діагностики в процесі прийняття управлінських рішень. Похибки прийняття управлінських рішень під час діагностування проблем. Способи корегування управлінських рішень під час діагностування проблем...

Геврик Є. О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

ГОРЕЦКИЙ Всеслав Гаврилович (р. 1924)

- д-р педагогических наук и профессор (1988), член-корреспондент РАО (1999; Отделение общего среднего образования), гл. научный сотрудник Института общего образования Министерства образования РФ, гл. редактор журнала "Начальная школа".