На головну сторінку сайту


Лісовицький В. М. Історія економічних вчень. 2009:

Економічна думка епохи древнього світу і середньовіччя. Економічні ідеї рабовласницьких держав Древньої Азії. Економічна думка Древньої Греції і Древнього Риму. Економічні ідеї середньовічних схоластів. Економічне вчення меркантилістів. Виникнення класичної школи в економічній науці. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної школи. В. Петті. Економічне вчення фізіократів. Економічна система А. Сміта. Економічне вчення Д. Рікардо. Еволюція класичної школи в першій половині XIX СТ. Криза економічної науки і необхідність вивчення більш конкретних форм господарського життя. Економічні теорії Ж. Б. Сея. Економічні ідеї Д. С Мілля. Критика класичної школи. Економічна концепція Т. Р. Мальтуса...

Семків О. І., Шпилюк В. А., Пашук А. І. та ін. Політологія / За редакцією акад. Української академії політичних проф., д-ра іст. наук О. І. Семківа

ГЛАДКИЙ Юрий Никифорович

(р. 1943) д-р географических наук (1982), профессор (1984), член-корреспондент РАО (1992; Отделение базового профессионального образования), зав. кафедрой РГПУ им. А.И. Герцена.