На головну сторінку сайту


Мочаліна З.М. та ін. Фінанси:

Сутність фінансів, їх функції і роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінанси господарських суб'єктів. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Місцеві фінанси. Податки і податкова система. Державні цільові фонди. Державний кредит і державний борг. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси...

Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС): Посібник. Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. - 226 с.

ГЕЗЕЛЛ (GESELL) АРНОЛЬД ЛУЦИЙ (1880-1961)

- американский психолог, создатель Йельской клиники нормального детства (1911-48; с 1930 её директор). В 1950 на основе клиники создан Гезелловский институт детского развития (Нью-Хейвен), в котором изучается онтогенез психики в тесной связи с клиническими педагогическими исследованиями. Разработал практическую систему диагностики психического развития ребёнка от рождения до юношеского возраста.