На головну сторінку сайту


Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка:

Вступ до мікроекономіки: основні поняття. Предмет мікроекономіки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці. Ефективність. Проблема координації та ринок. Поняття і економічної моделі. Нормативний і позитивний аналіз. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги. Попит і обсяг попиту. Пропозиція і обсяг пропозиції. Ринкова рівновага. Зміна стану рівноваги. Обмеження цін та податки. Динамічна модель ринкової рівноваги. Еластичність. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною та її вимірювання. Еластичність попиту і витрати споживача. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Еластичність пропозиції...

Ушакова Н.Г., Помінова I.I. Соціально-економічні типи країн: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

лингвистический словарь, содержащий логически неделимые, устойчивые по составу и структуре словосочетания с целостным значением и их характеристику. Это могут быть словари русских пословиц и поговорок, фразеологических синонимов и т. п.