На головну сторінку сайту


Романенко О. Р. Фінанси. 2009:

Суть фінансів, їх функції і роль. Предмет фінансової науки. Історичний характер фінансів, їх генезис. Сутність і відмінні ознаки фінансів. Функції фінансів. Призначення та роль фінансів. Фінансова система. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. Організаційні основи функціонування фінансової системи. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави. Фінансовий механізм і його елементи. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Фінансові важелі. Правові засади організації фінансових відносин. Фінанси господарських суб'єктів. Фінансові відносини суб'єктів господарювання. Фінанси комерційних підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела...

Локазюк В. М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 368 с.

ФАРБЕР Дебора Ароновна

(р 24 5 1924, Киев), физиолог, акад РАО (1992), д-р биол. наук (1967), проф. (1971). Окончила биол. ф-т МГУ (1947). С 1949 работала в Ин-те нейрохирургии им H H Бурденко, с 1964 - в НИИ физиологии детей и подростков (ныне Ин-т возрастной физиологии РАО), с 1993 гл. науч. сотрудник С 1993 чл Президиума РАО Ведет науч. исследования в области возрастной физиологии, посвященные гл. обр. проблемам развития мозга ребенка, выявлению функциональных нейрофи-зиол механизмов познават деятельности
Соч: Функциональное созревание мозга в раннем онтогенезе, M, 1969, Электроэнцефалограмма детей и подростков, M, 1972 (соавт), Сенсорные механизмы развивающегося мозга, M, 1977 Физиология развития ребенка, M, 1983 (ред и соавт), Физиология подростка, M, 1988, Структурно-функциональная организация развивающегося мозга, Л, 1990, Developmg bram and cognition, Amst, 1993.