На головну сторінку сайту


Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства:

Методологічні засади формування витрат на підприємстві. Економічна політика підприємства у сфері формування втрат. Визнання та класифікація витрат. Групування витрат за економічними елементами. Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Загальновиробничі витрати підприємства. Калькулювання виробничої собівартості виготовленої та визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Адміністративні витрати. Витрати на збут. Операційні витрати, не пов'язані з виробничою діяльністю. Витрати підприємства, не пов'язані з операційною діяльністю. Формування витрат на придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Формування витрат на придбання та створення запасів...

Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. - К.: Вікар, 2003. - 328 с.

ФАЦИЛИТАЦИЯ (от лат. FACIES - образ, лицо)

- значительное повышение производительности деятельности под влиянием присутствия других. (Шмырева Н.А. Педагогические ситуации: от теории к практике. - Кемерово, 2004. )