На головну сторінку сайту


Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку:

Суть управління інвестиційними процесами на фінансових ринках. Поняття інвестиції та капіталу. Фінансові ресурси. Фінансові інструменти. Фінансовий ринок, його структура та функції. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес. Теоретичний аналіз фінансових ринків. Мікроекономічний аналіз фінансових ринків. Часова структура процентних ставок. Макроекономічний аналіз фінансових ринків. Міжнародні взаємозв'язки та функціонування фінансових ринків. Теорія випадкових процесів та гіпотеза інформаційної ефективності фінансових ринків. Теорія рефлексивності. Чинники інформаційної ефективності фінансових ринків. Моделювання взаємозв'язків процесів відновлення виробничого капіталу...

Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Тандем, 2000. - 416 с.

ДАВИД (DAWID) ЯН ВЛАДИСЛАВ

(1859-1914) - польский педагог и психолог. Один из основателей экспериментальной педагогики и психологии в Польше. В 1890-98 гл. редактор журнала "Педагогическое обозрение". Разработал теорию начального обучения, основы которой изложил в книге "Наука о вещах" (1892).