На головну сторінку сайту


Фінансово-економічний аналіз / Під ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара:

Теоретичні основи економічного аналізу. Науково-методологічні та історичні засади розвитку економічного аналізу. Економічний аналіз як наукове дослідження. Зміст, мета та завдання економічного аналізу. Предмет економічного аналізу та його особливості в умовах становлення ринкових відносин. Метод економічного аналізу і його характеристики. Система прийомів економічного аналізу. Основні та спеціальні прийоми економічного аналізу. Прийоми детермінованого аналізу. Технічні прийоми економічного аналізу. Евристичні прийоми економічного аналізу. Застосування економіко-математичних прийомів аналізу. Методика системного економічного аналізу. Системний підхід до економічного аналізу...

Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с

ЧИСТЯКОВА Светлана Николаевна (р. 1939)

- д-р педагогических наук (1988), профессор (1990), член-корреспондент РАО (1999; Отделение базового профессионального образования), зав. лабораторией Института общего среднего образования РАО.