На головну сторінку сайту


Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика:

Теоретичні засади аудиторської діяльності. Загальні положення щодо аудиторської діяльності. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту (МСА 120). Відповідальність. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 200). Умови домовленості про аудиторську перевірку (МСА 210). Контроль за якістю аудиторських послуг (МСА 220). Документація (МСА 230). Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства і помилки, допущені під час перевірки фінансової звітності (МСА 240). Врахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 250). Планування. Планування роботи (МСА 300). Знання бізнесу (МСА 310). Суттєвість в аудиті (МСА 320). Внутрішній контроль...

Історія релігії в Україні: У 10-ти т. // Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. - К.: Український Центр духовної культури, 1996-1999. Т. 3. Православ'я в Україні / За ред. А.Колодного, В.Климова. - 1999. - 560 с.

АНТРОПОВА Мета Васильевна (р. 1915)

- д-р медицинских наук (1965), профессор (1967), член-корреспондент РАО (1968; Отделение психологии и возрастной физиологии), гл. научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО.