На головну сторінку сайту


Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві:

Основи товарної інноваційної політики. Інновація як об'єкт товарної інноваційної політики. Поняття інновації. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновації. Процесний підхід в управлінні інноваціями на підприємстві. Сутність інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу. Управління процесом інновації на підприємстві. Інновації в менеджменті: сучасні концепції управління. Новий товар в концепції маркетингу. Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики. Споживча поведінка як реакція на продуктову інновацію. Маркетингове дослідження чинників реалізації нових товарів. Дифузія продуктових інновацій...

Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; За ред. М.М. Заковича. - К., 2004. - 567 с.

Анализ учебного занятия

разбор содержания учебного занятия по составным частям с разных точек зрения для оценки его в целом; является одним из способов изучения и обобщения опыта, непременным условием совершенствования педагогического мастерства.